Hizmet İçi Eğitim
Hizmet İçi Eğitim
12 Kasım 2018

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde, Başkanlığımız tarafından Bakanlığımız Müfettişlerine ve idari personele yönelik olarak, 05-09 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya ilinde "Kentsel dönüşümde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Teftiş inceleme ve soruşturma, rapor çeşitleri ve rapor teknikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatlanması, Çevre denetiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, 3194 Sayılı Kanunun 8/g maddesinin uygulamada etkinliğinin arttırılması için yapılması gerekenler" konularında, Bakanlığımız Müfettişlerinin sunumlarıyla "Hizmet İçi Eğitim" düzenlenmiştir.