Protokol ve Nezaket Kuralları, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Etik Mevzuatı Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Mevzuat Eğitimi
Protokol ve Nezaket Kuralları, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Etik Mevzuatı Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Mevzuat Eğitimi
11 Nisan 2017

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Bakanlığımız Müfettişlerine ve idari personele yönelik olarak, 04-07 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde "Protokol ve Nezaket Kuralları, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Etik Mevzuatı Denetim Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Mevzuat Eğitimi" programı kapsamında, Başmüfettiş Kenan TEKİN'in sunumuyla,"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri Uyarınca Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumlulukları ve Yetkisi", "Kamu Zararının Tanımı ve Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslar", Başmüfettiş Ülgen ŞEKERCİOĞLU SELAM'ın sunumuyla "İdare Hukuku (İdari İşlem ve İdari Eylem, Vesayet Denetimi, Hiyararşik Denetim)", Müfettiş Ahmet ÇELİKDİN'in sunumuyla "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Etik Mevzuatı", Müfettiş Onur ÖZAVCI"nın sunumuyla "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlisinin Görevden Uzaklaştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ve Emekli Kıdemli Albay Nurdan BEZİK'in sunumuyla "Protokol ve Nezaket Kuralları" konularında " Hizmet İçi Eğitimi" düzenlenmiştir.

 ETİK KURALLARI  ETİK MEVZUATI  HARCAMA YETKİLİSİ HİYERARŞİK DENETİM KAMU ZARARI İDARİ İŞLEM-İDARİ EYLEM 

GOREVDEN UZAKLASTIRMA