Başkan Yardımcıları

Murat MENDEŞ

1971 Gaziantep doğumludur. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993 yılından bu yana önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş olarak denetim hizmetlerinde görev aldı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalında, 2010 yılında ise Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Kamu Yönetimi Dalında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. 14/05/2014 tarihinden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir.

 

 

Kenan TEKİN 

1968 Batman Gercüş doğumludur. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu mevkiinde saha mühendisi olarak çalıştı. 1993 yılından bu yana önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş olarak denetim hizmetlerinde görev aldı. 2010 yılında ABD California Eyaleti’nde “Kamu Yapıları ve Özel Yapıların Planlama ve Uygulama Aşamasında Denetim Süreci” konulu bir araştırma yaptı. 2014 yılında A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve 2015 yılında Asbest Söküm Uzmanlığı eğitimlerini müteakip uzmanlık belgelerini aldı. Bununla birlikte ISO 9001:2000 “Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş İçi Denetçi Eğitimi Programı” ve 89/106/EEC “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Eğitim Program”ına katıldı. ISO 9001-2008 “Başdenetçi Sertifikası” olup ingilizce bilmektedir.

 

Mehmet Taşkın DEMİRKAN

1973 Giresun Şebinkarahisar doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında T. Halk Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 2002-2005 yıllarında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde Müfettiş, 2005-2017 yıllarında önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş olarak denetim hizmetlerinde görev aldı. 25/08/2017 tarihinden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

 

Ahmet ÇELİKDİN

1962 Ankara doğumludur. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun oldu. 1987 yılında ise aynı fakülteden yüksek lisans mezunu oldu. 1992-2003 yılları arasında Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş, 2003-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş, 24/11/2011- 17/01/2012 ve 13/05/2017-24/10/2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Müfettiş, 17/01/2017-13/05/2014 tarihleri arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup, 24/10/2017 tarihinden itibaren de Başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

 

Ömer Faruk MUTLU

1983 Bolu Gerede doğumludur. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2007-2009 yıllarında özel sektörde mimar olarak görev yaptı. 2010 yılından bu yana önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak denetim hizmetlerinde görev aldı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. 06/03/2018 tarihinden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.  İngilizce bilmektedir.