4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve Uygulamaları Eğitimi
4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve Uygulamaları Eğitimi
11 Ekim 2017

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde, Başkanlığımız tarafından Bakanlığımız Müfettişlerine ve idari personele yönelik olarak, 03-06 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla ilinde "4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve Uygulamaları konularında, Başmüfettiş İsmet Zeki BÖKE sunumuyla "Hizmet İçi Eğitim" düzenlenmiştir.