4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve Uygulamaları Eğitimi
11 Ekim 2017

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde, Başkanlığımız tarafından Bakanlığımız Müfettişlerine ve idari personele yönelik olarak, 03-06 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla ilinde "4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve Uygulamaları konularında, Başmüfettiş İsmet Zeki BÖKE sunumuyla "Hizmet İçi Eğitim" düzenlenmiştir.